Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10/02/2020 η Ετήσια Γενική Συνέλευση κατά την Γενική Συνέλευση με Προεδρεύων τον ΣΟΥΚΙΑ Κωνσταντίνο, αντιπρόεδρο τον ΒΑΜΒΑΣΑΚΗ Μιχαήλ και γραμματέα τον ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μιχαήλ:

  • έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο ΚΑΡΤΣΑΚΗ Γεώργιο της Ένωσης μας των πεπραγμένων έτους 2019 και τις μελλοντικές κινήσεις της Ένωσης, για του Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Νομό.
  • εγκρίθηκε ομόφωνα  ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους της Ένωσης.
  • Αποφασίστηκε ομόφωνα ύστερα από Πρόταση του Προέδρου ΚΑΡΤΣΑΚΗ Γεώργιου η αδελφοποίηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.
  • Αποφασίστηκε ομόφωνα, τροποποιήσεις στο υπάρχον καταστατικό της Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Αρθρο 13 – Γενική Συνέλευση

Η Γ (ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)) τροποποιείται ως εξής: για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και Νόμος ορίζει ειδικές απαρτίες (τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση Ένωσης). Εάν δεν υπάρξει, συνέρχεται δεύτερη συνέλευση, χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα –ώρα και τόπο της επόμενης εβδομάδος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.

Δηλαδή καταργείται η δεύτερη που χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με την παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η Τρίτη που χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με την παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Β) Στο άρθρο 15 παράγραφος 4 από δώδεκα (12) μέρες πριν τις εκλογές που χρειαζόταν να κατατεθούν οι υποψηφιότητες μετατράπηκε σε πέντε (5) μέρες

Γ) Στο άρθρο 15 Αρχαιρεσίες – Εκλογή Δ.Σ. – Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία –Ελεγκτικής Επιτροπής – Σύστημα Εκλογών

Η υπ’ αριθμ. 15 συμπληρώθηκε με: δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Υ., από την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους.

Δ) Άρθρο 17 Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. (Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα – Ταμία – Οργανωτικού Γραμματέα – Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα – Υπεύθυνου Διαδικτύου)– Ελεγκτικής Επιτροπής – Αντιπροσώπων

Καταργήθηκε η θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και  όλες τις αρμοδιότητες της αναλαμβάνει ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και δημιουργήθηκε ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι εξής :   Τον  Πρόεδρο  απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος όταν είναι ο κωλυόμενος ο Α΄ Αντιπρόεδρος . Ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις για οικονομικά – μισθολογικά – συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν τα μέλη . Φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού  πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

  • Ορίστηκε η ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες της Ένωσης οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 24/02/2020 και κατά τις ώρες 10:00 έως 19:00 τοποθετώντας κάλπες στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Τουριστική Αστυνομία, στην Ιεράπετρα Λασιθίου στο Α.Τ. Ιεράπετρας και στην Σητείας στο Α.Τ. Σητείας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ
Κων/νος ΣΟΥΚΙΑΣ
  Ο Γραμματέας Γ.Σ  
Μιχαήλ  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ