Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Γενική Συνέλευση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου έτους 2020

Σας γνωρίζουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αποφάσισε τον προσδιορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων προσωπικού «ΣΑΚΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ» της Δ.Α. Λασιθίου που βρίσκεται στην έδρα του Α.Τ. Αγίου Νικολάου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Δευτέρα, 27/01/2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί επίσης χωρίς άλλη πρόσκληση, την Δευτέρα, 03/02/2020, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Τέλος, αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε τότε, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ο ρ ι σ τ ι κ ά με τα παρόντα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Δευτέρα, 10/02/2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους.
  3. Προτάσεις Μελών.

Η παρουσία σας και η ενεργώς συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος …………………………………………….. Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Χ. Καρτσάκης ……………………………. Μιχαήλ Κ. Σπυριδάκης