Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι την 24/02/2020 και από ώρες 10:00 – 19:00 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες της Ένωσής μας για την ανάδειξη:

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Δ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Ε) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου, στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας και στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και τα αποτελέσματα αυτών:

Α] Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εκλέγονται οι ακόλουθοι επτά (7) ως τακτικά μέλη αυτού:

 1. Καρτσάκης Γεώργιος έλαβε 145 ψήφους
 2. Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ έλαβε 131 ψήφους
 3. Βαμβασάκης Μιχαήλ έλαβε 115 ψήφους
 4. Γιαννόπουλος Γεώργιος έλαβε 112 ψήφους
 5. Τσαγκαράκης Αργύρης έλαβε 112 ψήφους
 6. Σπυριδάκης Μιχαήλ έλαβε 102 ψήφους
 7. Παπαθανασάκης Κωνσταντίνος έλαβε 99 ψήφους

Και οι ακόλουθοι ως αναπληρωματικά μέλη αυτών:

 1. Χρυσουλάκης Πέτρος έλαβε 98 ψήφους
 2. Σαριπαπαζίδης Κυριάκος έλαβε 73 ψήφους
 3. Πατεράκης Γεώργιος έλαβε 71 ψήφους
 4. Σουκιάς Κωνσταντίνος έλαβε 63 ψήφους
 5. Καρναβιάς Βασίλειος έλαβε 53 ψήφους

Β] Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλέγονται οι ακόλουθοι τρεις (3) ως τακτικά μέλη αυτής

 1. Πατσαρούχα Σπυριδούλα έλαβε 118 ψήφους
 2. Παπαδάκης Γεώργιος έλαβε 114 ψήφους
 3. Δασκαλάκης Ευστάθιος έλαβε 106 ψήφους

Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη

Γ] Για τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας (Π.Ο.ΑΣ.Υ), εκλέγονται οι ακόλουθοι πέντε (5)

 1. Καρτσάκης Γεώργιος έλαβε 134 ψήφους
 2. Παπαδάκης Ιωάννης έλαβε 106 ψήφους
 3. Καμινογιαννάκης Νικόλαος έλαβε 104 ψήφους
 4. Βαμβασάκης Μιχαήλ έλαβε 92 ψήφους
 5. Σπυριδάκης Μιχαήλ έλαβε 83 ψήφους

Και οι ακόλουθοι ως αναπληρωματικά μέλη αυτών:

 1. Τσαγκαράκης Αργύρης έλαβε 81 ψήφους
 2. Χρυσουλάκης Πέτρος έλαβε 77 ψήφους
 3. Παπαθανασάκης Κωνσταντίνος έλαβε 75 ψήφους
 4. Φραγκάκης Κωνσταντίνος έλαβε 68 ψήφους
 5. Καρναβίας Βασίλειος έλαβε 42 ψήφους
 6. Δασκαλάκης Ευστάθιος έλαβε 17 ψήφους

Δ) Για τους αντιπροσώπους στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκλέγεται αντιπρόσωπος στο συμβούλιο μεταθέσεων ο:

Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ έλαβε 139 ψήφους

Αναπληρωματικός αυτού εκλέγεται ο:

Τωμαδάκης Γεώργιος έλαβε 73 ψήφους

Ε) Για τους αντιπροσώπους για το Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκλέγονται οι ακόλουθοι δεκατρείς (13):

 1. Καρτσάκης Γεώργιος έλαβε 148 ψήφους
 2. Γιαννόπουλος Γεώργιος έλαβε 131 ψήφους
 3. Σαριπαπατζίδης Κυριάκος έλαβε 105 ψήφους
 4. Πατεράκης Γεώργιος έλαβε 93 ψήφους
 5. Τσακκίρης Νικόλαος έλαβε 83 ψήφους
 6. Παπαδάκης Γεώργιος έλαβε 80 ψήφους
 7. Πατσαρούχα Σπυριδούλα έλαβε 80 ψήφους
 8. Ατσαλάκης Δημήτριος έλαβε 77 ψήφους
 9. Ζερβάκη Μαρία- Σπυριδούλα έλαβε 76 ψήφους
 10. Δασκαλάκης Ευστάθιος έλαβε 73 ψήφους
 11. Παπαδάκης Εμμανουήλ έλαβε 58 ψήφους
 12. Καλτζίδου Γεωργία έλαβε 50 ψήφους
 13. Νικολαίδης Γεώργιος έλαβε 50 ψήφους

Δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί