Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Αρμόδιοι της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 69

Άγιος Νικόλαος, 06 Ιουλίου 2020

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, που έλαβε χώρα την Τρίτη 02/06/2020, στα Γραφεία της Ένωσής μας στον Άγιο Νικόλαο, πέραν των άλλων θεμάτων, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός των :
Α] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (6944777964) Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Λ
B] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος (6977583543) Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ της Ε.ΑΣ.Υ.Λ
ως Αρμόδιοι για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου», οι οποίοι και θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αιμοδοσίας.
          Οι παραπάνω θα έχουν την ευθήνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης για την λειτουργία της Τράπεζας Αίματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ